Kategorie
News

Chwytaj za konsolę i ruszaj tworzyć muzyczną magię! Music Box jest już dostępne na Nintendo Switch

Psst młody, chcesz zostać DJ-em? To do dzieła! Perkusyjne Music Box, czyli twoja nowa, ulubiona aplikacja do tworzenia chwytliwych beatów, jest już dostępna na konsolach Nintendo Switch.

Kto wie, może to będzie pierwszy krok do twojej muzycznej kariery i w przyszłości to właśnie ty będziesz rozkręcał największe klubowe imprezy? Dlatego nie czekaj, bo nie ma czasu do stracenia!

OBEJRZYJ ZWIASTUN MUSIC BOX

Daj się ponieść sztuce tworzenia własnych muzycznych bitów! Poczuj przyspieszone bicie serca, gdy zamieniasz wszystko, co Ci w duszy gra, na prawdziwe dźwięki! Łap za Music Box – aplikację będącą całą perkusją na wyciągnięcie ręki i rozpocznij komponowanie muzycznych hitów!

ZDOBĄDŹ NA NINTENDO SWITCH

Music Box wprowadzi Cię w świat tworzenia muzyki w najłatwiejszy do przyswojenia sposób. W 16-etapowym sekwencerze skomponujesz krok po kroku muzyczne beaty, używając 8 dźwięków wszystkich elementów perkusji. 

Rock, jazz, a może wersja akustyczna? Do wyboru masz 3 zestawy dźwięków, które możesz wykorzystywać pojedynczo lub mieszać dla osiągnięcia zupełnie nieoczywistych rozwiązań. W Music Box to Ty jesteś artystą i obowiązują tu Twoje zasady.Eksperymentuj, mieszaj style, zmieniaj tempo i weryfikuj rezultaty w czasie rzeczywistym. Music Box to nieograniczone źródło doskonalenia umiejętności muzycznych, dobrej zabawy, a nawet rozwijania słuchu muzycznego! I kto wie, może nawet uda ci się zawojować światowe danceflory?

W końcu „mierz wysoko albo wcale”, prawda?A na sam koniec mamy dla graczy dodatkową niespodziankę! Również dzisiaj swoją premierę ma nowa gra! nPool – czyli klasyczny bilard na Nintendo Switch  do zagrania – z przyjacielem lub szlifowania swoich umiejętności w starciu z przeciwnikiem AI.Music Box jest już dostępny na konsolach Nintendo Switch.

Więcej informacji na temat projektów RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku i Twitterze.

Bezpośredni kontakt i możliwość zrecenzowania gier: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES

RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh i Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS i I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Grab your console and start creating music magic! Music Box is now available on the Nintendo Switch

Psst kiddo, wanna be a DJ? Let’s go! Drum machine Music Box, your new favorite app for creating catchy beats is already available on Nintendo Switch consoles.

Who knows, maybe this will be the first step to your music career and in the future you will be rocking the biggest club parties? So don’t wait, because there is no time to waste!

WATCH THE MUSIC BOX TRAILER

Get carried away by the artistry of creating your own musical beats! Feel the accelerated heartbeat when you convert everything that plays in your soul into real sounds! Grab Music Box – an application being all the drums at your fingertips and start composing musical hits right now!

AVAILABLE NOW ON THE NINTENDO SWITCH

Music Box will introduce you to the world of music-making in the most easy-to-learn way. In the 16-step sequencer you will compose step-by-step musical beats using 8 sounds of the whole drum. 

Rock, Jazz or maybe an acoustic version? You can choose from 3 sets of sounds, which you can use individually or mix in styles for completely non-obvious solutions. In Music Box you are the artist and your rules apply.Experiment, mix styles, change pace and check your results in real time. Music Box is an unlimited resource for improving your musical skills, having fun and even developing your musical ear! And who knows, maybe you’ll conquer the world’s dancefloors? 

After all, „measure high or not at all” right?And at the very end, we have an additional surprise for players! Also today, a new game premieres! nPool – A classic game of pool on your Nintendo Switch – to play with a friend or hone your skills vs an AI opponent.Music Box is available now on Nintendo Switch consoles.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official website, Facebook and Twitter.

Direct contact for more information and review opportunities: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES

Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Ba Dum Tss! Rozpocznij karierę DJ-a z Music Box! Otwórz się na energetyzujące doznania muzyczne prosto z twojej konsoli Nintendo Switch

Hej graczu!
Wczuj się w rytm, pozuj beat i rozpocznij prawdziwą muzyczną przygodę z najnowszą produkcją od RedDeer.Games – Music Box!

Złap za konsolę i poczuj przyspieszającą tętno magię tworzenia własnego, perkusyjnego arcydzieła! Music Box zabrzmi na konsolach Nintendo Switch już za dwa dni!

OBEJRZYJ ZWIASTUN MUSIC BOX

 

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby spróbować swoich sił w tworzeniu chwytliwych bitów muzycznych? A może nigdy nie miałeś na to czasu lub programy, z których korzystałeś były zbyt skomplikowane i nieintuicyjne? Jeśli tak, RDG ma coś specjalnie dla Ciebie! Przygotuj się by obudzić w sobie muzycznego geniusza!

 

DODAJ DO LISTY ŻYCZEŃ NA NINTENDO SWITCH

Konsole Nintendo Switch na całym świecie zabrzmią niedługo dynamicznymi beatami! Music Box – perkusyjna aplikacja do generowania różnorodnych beatów – trafi w ręce graczy 19 lipca!

Music Box to prosty w obsłudze, intuicyjny mikser, który pozwoli graczom stworzyć dowolny, wymarzony beat. Gracze otrzymają do dyspozycji 16-krokowy sekwencer, w którym będą mogli dodać 8 dźwięków odpowiadających całej perkusji. Następnie po edycji, gracze będą mogli odsłuchać całą kompozycję w czasie rzeczywistym.

To tak, jakby mieć na wyciągnięcie ręki cały system perkusyjny!

Ponadto udostępnione będą trzy różne zestawy dźwięków, odpowiadające odmiennym gatunkom muzycznym, takim jak rock, jazz i wersja akustyczne. Eksperymentując, zmieniając układ, kontrolując tempo i słuchając własnych aranżacji, gracze będą mogli tworzyć niezliczoną ilość beatów!

Ale to nie wszystko! Nie dość, że Music Box to świetna zabawa, to na dodatek niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ DJ-e z przenośną konsolą będą jednocześnie kształtować i rozwijać swój słuch muzyczny.

No to jak moi drodzy, jesteście gotowi poczuć muzyczny szał?


Music Box będzie dostępna na konsolach Nintendo Switch od 19 lipca.

Więcej informacji na temat projektów RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku i Twitterze.

Bezpośredni kontakt i możliwość zrecenzowania gier: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DO POBRANIA TUTAJ

 

 


O REDDEER.GAMES

RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh i Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS i I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Ba dum tss! Start your career as a DJ with Music Box!Open up to an energy-boosting musical experience straight from your Nintendo Switch console

Hey player!
Feel the beat, get into the rhythm and start your own musical adventure with the latest production from RedDeer.Games – drum machine app Music Box!

So grab your console and feel the pulse-pounding magic of creating your original percussion masterpiece right now! Music Box will sound on Nintendo Switch consoles in two days – on July 19!

WATCH THE MUSIC BOX TRAILER

Have you dreamed about trying to compose catchy music beats? Maybe you never had time for it, or the programs you used were too complicated and unintuitive? If so, RDG has something just for you! Get ready and awaken the musical creator in you!

WISHLIST NOW ON THE NINTENDO SWITCHNintendo Switch consoles all over the world will soon resound with dynamic beats! Music Box – a percussion machine for creating a wide variety of beats – will arrive in the hands of players on July 19!

Music Box is an easy-to-use, intuitive mixing board, that allows players to create any beat that is playing in their souls. Players will be provided with a 16-step sequencer where, step by step, they will be able to add 8 sounds corresponding to a whole drum. After editing, players can preview the entire composition in real time.

It’s like having an entire percussion system at hand!In addition, three different sets of sounds will be available, according to various musical genres such as Rock, Jazz and acoustic versions. By experimenting, rearranging, tempo controlling and listening to their own arrangements players will be able to make an unlimited number of beats! But that’s not all! What’s more, besides having fun, Music Box also delivers benefits, as hand-held console DJs will shape and develop their musical ears at the same time.

So, my dear ones, are you ready to feel the musical frenzy?Music Box will be available on Nintendo Switch consoles on July 19.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official website, Facebook and Twitter.

Direct contact for more information and review opportunities: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES

Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Czy ktoś powiedział…spacerek?? Puzzle-organizer Fit My Dog kontynuuje tradycję słodkich zwierzaków i pojawi się na Nintendo Switch 26 lipca

RedDeer.Games, deweloper i wydawca gier na Nintendo Switch kontynuuje serię zwierzakowych układanek z Fit My Dog. Gdy koty buszują po kartonach a zwierzaki z zoo wyjeżdżają na wakacje, zadaniem psów jest towarzyszenie ich właścicielom niezależnie od dnia ani godziny. 

Ale dzień, w którym ta szczekająca zgraja będzie czekała na Nintendo Switch już mamy – Fit My Dog pojawi się na konsoli 26 lipca.

OBEJRZYJ ZWIASTUN FIT MY DOG

W świecie, gdzie koty królują w kartonowych pudełkach a zwierzaki z zoo lecą na wakacje do luksusowego hotelu, psy okazują się być najbardziej zapracowane. Po dniu aportowania, biegania i, co jest największym horrorem, chodzenia do weterynarza, te czworonogi potrzebują odpoczynku.

To właśnie w tej kwestii gracze, jako właściciele lub wielbiciele tych wyszczekanych czworonogów, będą mogli im pomóc.
Psie łóżeczka gotowe?

DODAJ DO LISTY ŻYCZEŃ NA NINTENDO SWITCHKażdy z tych psiaków może być podniesiony, przekręcony i położony na planszy, jeżeli pozwoli mu na to jego wielkość i poza. Niezależnie czy mały czy wielki, wygodne rozłożenie ich na łóżeczku może okazać się wyzwaniem.

Pośród 27 ras i typów, gracze znajdą puszyste, muskularne, tycie i ogromne psy, które będą potrzebowały pomocy ze znalezieniem swojego miejsca na 96 różnych poziomach. Wraz z postępem w grze, wyzwanie to będzie coraz trudniejsze.
Ale chyba najtrudniejszą decyzją będzie wybranie najbardziej uroczego czworonoga z tego grona…Fit My Dog będzie dostępne na konsolach Nintendo Switch od 26 lipca.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Did someone say… walkies?? Organizer puzzle game Fit My Dog is coming to Nintendo Switch on July 26th

RedDeer.Games, a developer and publisher of games for Nintendo Switch, has announced the release date of Fit My Dog. This new organizer puzzle game has more fluffy companions to shuffle around – this time they’re the barking (or woofing) kind. 

Players can expect this fluffy bunch to land on Nintendo Switch on July 26th.

WATCH FIT MY DOG TRAILER

In a world where cats can sit anywhere, they seem fit and where zoo animals go on luxurious vacations, dogs are hard workers. After a day of playing in the park, working out while on walkies, and, god forbid, going to the vet they deserve a solid nap.

And this is where the players come in as doggie owners (or handlers) whose goal is to fit all those fluffy pupils onto one, cozy bed.

WISHLIST NOW ON THE NINTENDO SWITCHEach of these good boys and girls will be pickupable by the players, who can rotate and place them at will. Each dog’s unique shape and pose might create a challenge when it comes to their sleeping arrangement, but nothing will stand in their way of taking a well-deserved snooze.

Fitting all of these fluffy, chonky, big, and small companions into their designated spaces will happen across 96 different levels of various difficulties. Through the course of the game, players will meet 27 cuties, purebred and mixed-breed. But the biggest challenge? Choosing the cutest one…Fit My Dog will be available on Nintendo Switch consoles from July 26.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Maki, lisi ninja, powraca na kolejny festiwal – tym razem spuści łomot na Festiwalu Bijatyk Steam!

Wśród wielu sztampowych bijatyk i podobnych typem gierek pojawia się on: Maki: Paw of Fury. Współtworzony z Bacord Games, tytuł ten, to hołd złożony prawdziwym klasykom, stworzony z miłością do nich z animacjami na najwyższym poziomie. Podczas gdy wydawca RedDeer.Games szuka idealnej daty premier, wersja DEMO Maki: Paw of Fury już podbija serca fanów bijatyk. Przetestuj ją sam, podczas festiwalu Steam od 15 do 22 lipca.

WYPRÓBUJ WERSJĘ DEMO MAKI: PAW OF FURY

Tytułowy Maki to główny bohater, a także mały uroczy lisek, który pokonał już nie jednego przeciwnika. Jako student stylu Tsume no Ken opanował walkę z przeciwnikami dużo większymi od siebie. Teraz ma za zadanie ocalić swoich przyjaciół z rąk ich porywacza.

Ciekawe postacie, kolorowe minigry, a także legendarne chwyty walki – z takimi przyjaciółmi i dobrym treningiem pokonanie porywacza Mapu to bułka z masłem!

Maki: Paw of Fury, gracze będą mieli szanse na trening w dojo zanim zajmą się przechodzeniem pięciu światów z różnorakimi przeciwnikami. Możliwe także będzie zdobycie legendarnej broni – na jej widok przeciwnicy Makiego trzęsą portkami, a jest nią… wielki tuńczyk. 


Fani bijatyk mogą zagrać w wersję DEMO Maki: Paw of Fury już teraz!Maki: Paw of Fury będzie dostępny na Steam oraz konsolach Nintendo Switch. Data wydania zostanie ujawniona w późniejszym czasie.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku i Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh i Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS i I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.


 

O BACORD GAMES
Bacord Games to firma zajmująca się produkcją gier wideo, mieszcząca się w Buenos Aires w Argentynie, nad brzegiem najszerszej rzeki na świecie – Rio de la Plata. Zawsze otoczeni zapachem argentyńskiego barbecue i pasją do piłki nożnej, ich celem jest dawanie z siebie wszystkiego każdego dnia, niezależnie od kosztów. Pracują nad tworzeniem, rozwojem i ukończeniem produktu przeznaczonego na platformy mobilne i komputerowe. Poświęcają się odkrywaniu nowych wyzwań w świecie rozrywki.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Maki, the fox ninja, is battle-ready for another challenge – this time he’s present during Steam’s Fighting Games Fest!

Among many classic fighting games and minty-fresh games comes Maki: Paw of Fury. This title co-created with Bacord Games is a tribute to old arcade classics, made with love and beautifully animated to win over the hearts of fighting enthusiasts. As RedDeer.Games are looking for a release date, fighting fans can now enjoy the DEMO during the Fighting Games Fest which starts on the 15th of July and will last until the 22nd.

TRY THE DEMO VERSION OF MAKI: PAW OF FURY

The titular Maki is the main character, a little fox who is as cute as he is dangerous. As a student of Tsume no Ken, he is a fighter ready to take on whatever comes his way to save his friends from the hands of their captor.

With unique characters, funky minigames, and legendary battle moves – defeating the evil Mapu will be a piece of cake!In Maki: Paw of Fury players can practice their skills in the dojo, attempt to beat all 5 unique levels with diverse opponents, and destroy their enemies with the dangerous weapon that is a… tuna. 

Well, revenge is a dish best-served cold (and raw).Everyone who would like to check out Maki: Paw of Fury for themselves can tuna-in and play the DEMO version of the game during the Fighting Games Sale.
 Maki: Paw of Fury will be available on Steam and the Nintendo Switch console. The release date will be revealed at a later date. 

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.


 

ABOUT  BACORD GAMES
Bacord Games is a company that manufactures video games located in Buenos Aires, Argentina, on the banks of the Rio de la Plata, the widest river in the world. Always surrounded by the smell of Argentine barbecue and good football, their passion is to give their best every day, regardless of the cost. They’re working on the creation, development, and completion of the product, for mobile platforms and PC. Dedicate themselves to discovering new challenges in the world of entertainment.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Uważaj, coś przyczepiło się do twoich pleców i… konsoli Nintendo Switch! DROS jest od dzisiaj dostępny!

DROS na dobre przylgnął do konsoli Nintendo Switch i nie zamierza puścić. Platformówka fantasy z duetem niezwykłych bohaterów rozpoczęła dziś swoją zawrotną przygodę na konsoli. Gracze, nadszedł czas, aby połączyć niekonwencjonalne umiejętności Drosa Kapitana, aby raz na zawsze zakończyć nikczemne knowania Alchemika!

OBEJRZYJ ZWIASTUN PREMIEROWY DROS

Zadanie, jak to zwykle bywa, jest w teorii na tyle proste, że można je zmieścić w jednym zdaniu – Zniszczyć wieżę Alchemika, a tym samym jego samego. 

Jak będzie wyglądało w praktyce? O tym przekonają się śmiałkowie, którzy będą na tyle odważni, by poprowadzić Drosa Kapitana w tej skomplikowanej misji.

ZDOBĄDŹ NA NINTENDO SWITCHDROS to kolorowa steampunkowa opowieść fantasy z domieszką mrocznych klimatów, utrzymana w komiksowej stylistyce trójwymiarowego chibi. Rozgrywka opiera się na współpracy dwóch bohaterów – Drosa Kapitana, dysponujących różnorodnymi umiejętnościami. 

On – nieustraszony szermierz, który znalazł się w zupełnie kryzysowej sytuacji. Ona – śluzowaty symbiont o magicznych zdolnościach i… jego jedyny ratunek. Los sprawił, że ich drogi się skrzyżowały i choć początkowo nie darzą się sympatią, wspólny cel (i rozpaczliwy stan Kapitana) wymusza na nich współpracę.Bohaterowie będą musieli uciec z Alchemicznej Wieży (a nie będzie to łatwe, gdyż składa się ona z 40 zróżnicowanych poziomów pełnych sekretów), a kluczem do ucieczki będzie ich partnerstwo. 

Tylko wykorzystując naprzemiennie swoje umiejętności i płynnie przeskakując między postaciami gracze zdołają wydostać się na wolność.Przemierzając Wieżę Alchemiczną, zwaną Maszyną, gracze poznają ciekawostki unikalnego, mechaniczno-fantastycznego świata (dla ambitnych jest też do opanowania całkowicie oryginalny alfabet). 

Wspólnie odkryją sekrety Maszyny, spotkają wyjątkowe postacie, takie jak pomocny alchemik Enki, a także dziwaczne stworzenia – niektórych z nich lepiej się wystrzegać.Ale przede wszystkim doświadczą narodzin niezwykłej przyjaźni, która zawiąże się między bohaterami na przekór dzielącym ich różnicom. Aczkolwiek czasami lubiących solidnie sobie dogryźć.Dros jest już dostępny na Nintendo Switch.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.


 

O emergeWorlds
emergeWorlds to małe studio indie z Brisbane w Australii. Ich celem jest tworzenie gier, które będą kochane przez kolejne generacje graczy dzięki zróżnicowanym stylom artystycznym, zachwycającym wątkom fabularnym oraz wyjątkowym mechanikom.

LET THE FUN BEGIN 

Kategorie
News

Watch out, something is glued to your back and your… Nintendo Switch console! DROS is out now!

DROS has stuck to the Nintendo Switch console and is not about to let go. The fantasy platformer, with a duo of extraordinary heroes, began its frenzied console adventure today. Players, the time has come to combine the unconventional skills of little Dros and the Captain to end the Alchemist’s mischievous scheming once and for all!

WATCH DROS RELEASE TRAILER

The task, as always, is in theory simple enough to fit into one sentence – Destroy the Alchemist’s tower and thus himself. 

What will it look like in practice? That’s what the daredevils who are brave enough to lead Dros and the Captain on this challenging mission will find out.

AVAILABLE NOW ON THE NINTENDO SWITCHDROS is a colorful steampunk fantasy tale featuring some dark touches with a cartoonish, chibi 3D styling. The game is based on the cooperation of two heroes – Dros and Captain, wielding a variety of skills.


 
He – a fearless swordsman who finds himself in a hopeless situation. She – a slimy symbiote with magical abilities and… his only rescue. Fate caused their paths to cross and although they initially dislike each other, a common goal (and the Captain’s desperate condition) forces them to cooperate.

The heroes will have to escape from the Alchemy Tower (and it won’t be easy, as it consists of 40 varied levels full of secrets) and the key to escape will be their partnership. Only by using alternating skills and smoothly jumping between characters will players manage to get out to freedom.Traversing the Alchemy Tower, called the Machine, players learn the trivia of a unique mechanical-fantasy world (for the ambitious there is also a completely original alphabet to learn). 

Together they will uncover the secrets of the Machine, and meet unique characters like the helpful alchemist Enki as well as quirky creatures – some of which are better to watch out for.But most of all they will experience the birth of an extraordinary friendship that will form between the characters despite their differences. Nonetheless, sometimes liking to be spiteful to each other.Dros is available now on the Nintendo Switch

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.


 

ABOUT emergeWorlds
emergeWorlds is a small indie studio in Brisbane Australia. Their goal is to create games that players will love for generations. Games that feature original art styles, captivating stories and unique gameplay mechanics.

LET THE FUN BEGIN