Kategorie
News

Wślizgnij się do tajnej placówki i ujawnij tajemnice, które rząd ukrywa przed nieświadomymi obywatelami w They Know

RedDeer.Games przychodzi z pomocą graczom, którzy nie zdążyli jeszcze podjąć noworocznych postanowień! Może by tak ujawnić wszystkie, największe tajemnice rządu dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych? Zatem czas chwycić za kamerę i wyruszyć na misję życia w intensywnej przygodzie They Know – utrzymanej w komediowym tonie skradance z elementami konspiracji i eksploracji oraz garścią sekretów i zagadek.

They Know to krótka przygoda, utrzymana w lekkim, komediowym tonie skradanka, łącząca ze sobą elementy konspiracji i eksploracji oraz garść sekretów i zagadek.Rządzący ukrywają przed opinią publiczną wiele nadprzyrodzonych tajemnic, udając, że nie istnieją, a jednocześnie z radością obserwując, jak powstają na ich temat nieszkodliwe, a czasem zupełnie absurdalne teorie spiskowe. Ale miarka się przebrała…

Nadszedł czas, aby odkryć i powiedzieć światu wszystko, co ukrywają ludzie u władzy. Gracze chwycą w dłonie aparaty fotograficzne i włamując się do zamkniętej strefy, udokumentują wszystko to, co zostało sklasyfikowane jako „ściśle tajne”.

Czy kosmici są na Ziemi od dawna, a może nawet już ją przejęli? Co jeśli rząd podgląda ludzi za pomocą ptaków-robotów lub śledzi ich mechanicznymi pszczołami? 
 They Know gracze za wszelką cenę muszą odkryć i udokumentować wszystkie, nawet najbardziej nieprawdopodobne przypadki, rodem z seriali i filmów science-fiction. Zadanie będzie utrudnione, bo gracz powinien pozostać niezauważonym przez patrolujących strażników. 

Pomocne w powodzeniu tej misji okażą się niezliczone kryjówki oraz wiele sposobów na przechytrzenie nieprzyjaciela. Jakich? Tego gracze będą musieli dowiedzieć się sami.

Nie ma więc potrzeby martwić się zawczasu, ale warto wziąć pod uwagę, że niektórzy ze strażników mogą nawet nie być ludźmi….They Know jest już dostępne na konsolach Nintendo Switch.

Więcej informacji na temat projektów RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt i możliwość zrecenzowania gier: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES

RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezeleżnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh i Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. Wśród planów RedDeer.Games na rok 202, znajduje się wydanie gry Project Downfall oraz Warhammer 40,000: Dakka Squadron na konsoli Nintendo Switch, a także własny projekt — Tell Me Your Story.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Check out what They Know in the latest production from RedDeer.Games! Sneak into the government’s classified facility and reveal everything it’s hiding from the public!

If players haven’t had time to make their New Year’s resolutions yet, RedDeer.Games decide to come to their rescue! How about revealing all the government’s top secrets about supernatural phenomena? If so, it’s time to grab your camera and go on the mission of a lifetime in the short, but intense They Know game.

They Know is a tongue-in-cheek comedy-style stealth adventure with elements of conspiracy and exploration, and a handful of secrets and puzzles.The government hides many supernatural secrets from the public, by pretending they don’t exist while happily watching as harmless and sometimes completely absurd conspiracy theories are formed about them. But the measure has run its course…

Here is the time to uncover and tell the world everything that the people in power are hiding. The players will grab a camera in their hands and, by breaking into a strictly confidential zone, document everything that has been classified as „top secret”.

Have aliens been on Earth for a long time, or have they even already taken over it? Or is the government peeping at people using robot birds or tracking them with mechanical bees? Players at all costs must find out and photograph all, even the most improbable cases, straight from sci-fi series and movies.And as you all guessed so well, it will not be an easy task. After all, this is a secret, heavily guarded zone. Players will have to evade and not be seen by the patrolling guards. However, there will be plenty of ways to outsmart the security guards and a huge number of hiding places where you can disappear from their watchful eyes. 

So there’s no need to worry in advance, even though some of them may not even be human….They Know is now available on Nintendo Switch consoles

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

Direct contact for more information and review opportunities: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES

Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish Project Downfall and Warhammer 40,000: Dakka Squadron on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Tell Me Your Story.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Visually reminiscent of Dixit and a story that will deeply move and leave you impressed!

PID will finally hit the Nintendo Switch consoles on November 18

RedDeer.Games will transfer for players to the Nintendo Switch consoles – PID – an emotionally moving, metaphorical journey, enriched with unique artistic experiences.

WATCH THE TRAILER ON YOUTUBE
 

ALONE, FAR FROM HOME
Set out on a gravity-defying journey, alongside Kurt, a boy lost in space. Find a way to lead him home using only your wits.

NOT OBVIOUS ALLIES
PID is a platforming puzzle game set in an unfamiliar land, full of unique enemies and unlikely allies. One of which is the force of gravity! Play alone or along with a friend.


YOU WILL MEET DIFFICULTIES
Sink into the calming soundtrack and enjoy the easy-to-understand gameplay of PID. The only way to win is through cracking all of the puzzles which will not be easy.
 
KEY FEATURES:

– Co-op Mode
– Great Soundtrack
– Simple Gameplay
– Difficult Challenges
– Captivating World

PRESSKIT AVAILABLE HERE

GAME AVAILABLE HERE:
EU version
US version

ABOUT REDDEER.GAMES

RedDeer.Games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!
 

In recent years we released Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest, Syndrome, Inukari, and AAA Clock. 


 

ABOUT MIGHT & DELIGHT

Founded in 2010, Might and Delight is one of Stockholm’s oldest game studios that creates artistic and heartfelt adventures with a distinctly crafted visual style.

The studio has released over twenty projects including games, digital books and artwork that explore emotionally engaging themes such as parenthood, loss, freedom and solitude.

The inspiration comes from sources such as art, history, music and folklore. All Might and Delight games have a unique aesthetic and we work hard to craft digital experiences that are beautiful, immersive and emotionally provocative. 

LET THE FUN BEGIN