Kategorie
News

RedDeer.Games przedłuża terminy konkursów, na planszówkę i komiks w świecie ,,Złego” Leopolda Tyrmanda, do 30 marca 2023!

Stwórz planszówkę lub komiks w świecie ,,Złego” i wygraj nagrody pieniężne i publikację swojej pracy!

Wielowątkowa, niezwykle inteligentna, epicka historia ,,Zły” to barwny portret podziemia powojennej Warszawy. Tytułowy bohater, „Zły”, to tajemniczy heros, walczący w obronie słabszych przed warszawskimi chuliganami. Gdy zawodzi prawo, sięga po pięści.

Zniszczone przez wojnę miasto powoli wraca do życia. Wśród gruzów zrujnowanych kamienic ludzie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.


STWÓRZ Z NAMI MULTIWERSUM ,,ZŁEGO”

Konkurs na komiks

Komiks może być wierną lub luźną adaptacją książki. Czekamy zarówno na formy krótkie (minimum 7 stron), jak i dłuższe. Styl dowolny.

Komiks powinien być przesłany w formie elektronicznej w PDF – w wersji podglądowej 150 DPI na maila zly@reddeer.games nieprzekraczalnym terminem do: 30.03.2023 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym do konkursu. W przypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów musi wypełnić i przesłać formularz.

NAGRODY:


I NAGRODA – 5.000 ZŁ
II NAGRODA – 4.000 ZŁ
III NAGRODA – 2.500 ZŁ

Dodatkową nagrodą jest wydanie najlepszego komiksu i jego dystrybucja globalna, którą organizator może zaproponować nie tylko laureatom, ale każdemu autorowi, który weźmie udział w konkursie.


Konkurs na grę planszową

Weź udział w konkursie na prototyp gry planszowej zainspirowanej kryminałem “ZŁY” Leopolda Tyrmanda. Nagroda główna: 10.000 zł + szansa na wydanie nagrodzonej pracy.

Gra może być wierną lub luźną adaptacją książki. Ilość graczy dowolna, czas rozgrywki min. 30 min.

NAGRODY:
Nagroda za najlepszy prototyp – 10.000 zł + możliwość wydania tej gry z nami. 
Organizator wydanie gry może zaproponować nie tylko laureatowi, ale każdej osobie, która weźmie udział w konkursie.

Prototyp powinien być wykonany w aplikacji do tworzenia gier planszowych z możliwością zagrania poprzez przesłany link lub w formie elektronicznej w PDF (instrukcja, plansza, karty, wizerunki pionków) – przesłany na maila zly@reddeer.games, lub w formie fizycznej na adres: REDDERGAMES, ul. Noakowskiego 16/35, 00-666 Warszawa z podpisanym ,,Formularzem zgłoszeniowy konkursu”.

Termin: 30.03.2023. 


O REDDEER.GAMES
RedDeer.games to wielokrotnie nagradzana globalna firma gamingowa, która skupia się na tworzeniu i wydawaniu unikatowych gier niezależnych. 

Naszym celem jest tworzenie przystępnych gier, wyróżniających się oryginalnym stylem graficznym. Najważniejsze jest jednak dla nas, by dawały one FUN!

W ostatnich latach wydaliśmy m.in. Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest, Syndrome, Inukari i AAA Clock.

Kategorie
News

RedDeer.Games extends the dates of the board game and comic book competitions in the world of „The Evil One” by Leopold Tyrmand, until March 30, 2023!

Create a board game or comic in the world of „The Evil One” and win cash prizes and publication of your work!

„The Evil One” is a multi-threaded, extremely intelligent, epic story. The title character is a mysterious hero who fights to defend the weaker against hooligans and the underground. When the law fails, he reaches for his fists.

The city, destroyed by the war, is slowly coming back to life. Among the rubble of ruined tenement houses, people try to find themselves in the new reality.


CREATE WITH US A MULTIVERSE OF „THE EVIL ONE”

Comic book competition

A comic book can be a faithful or a loose adaptation of a book. We are waiting for both short (minimum 7 pages) and longer forms. Freestyle.

The comic book should be sent in an electronic form in PDF – in a preview version of 150 DPI to the e-mail zly@reddeer.games by March 30, 2023, together with the application form for the competition. In the case of collective work, each of the co-authors must complete and submit a form.

AWARDS:

1st PRIZE – 1 000 EUR
2nd PRIZE – 800 EUR
3rd PRIZE – 500 EUR

An additional prize is the publication of the best comic and its global distribution, which the organizer can propose not only to the winners but to each author who will take part in the competition.


Board game competition

Take part in the competition for a prototype of a board game inspired by Leopold Tyrmand’s „The Evil One” crime story. The main prize is 2085 EUR + a chance to publish the awarded work.

The game can be a faithful or a loose adaptation of a book. Any number of players, time of the game min. 30 minutes.

AWARDS:
The prize for the best prototype – EUR 2085 
+ the opportunity to publish this game with us.

The organizer may propose the release of the game not only to the laureate but also to any person who will take part in the competition. Write to us: zly@reddeer.games, deadline is: 30.03.2023. Please remember about the signed „Competition application form”.


ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.Games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest, Syndrome, Inukari, and AAA Clock.

Kategorie
News

RedDeer.Games revealed „THE EVIL ONE”
– brutal action-adventure game based on
a legendary crime novel by Leopold Tyrmand 

During a press conference in Warsaw, developers from RedDeer.Games announced they will work on a video game based on the cult crime novel „The Evil One” by Leopold Tyrmand.

This isometric action-adventure game will take players to a city that is rebuilding after the war, full of jazz, swing, romance, and crime.

The game is created in cooperation with Destructive Creations, the creators of War Mongrels, Ancestors Legacy, and Hatred.


Watch the interview with Matthew Tyrmand, son of Leopold Tyrmand: https://youtu.be/9j5s4NHERBY

RedDeer.Games has obtained a 20-year, modern license to adapt Leopold Tyrmand’s book and build a world inspired by „The Evil One”. Developers started working on the game based on the author’s most famous novel, hailed as „the most popular crime story of the People’s Poland (PRL)”.

In the ruins and construction sites of Warsaw in the 1950s, a white-eyed stranger brings justice to hooligans, thieves, and organized crime on his own. Where the power of the Militia does not reach, citizens can count on the Evil One.

The underworld, however, is awake and is preparing an intrigue that may lead to serious problems in the reviving city. Tyrmand’s noir tale is the perfect setting for a game steeped in a dark and disturbing atmosphere.

“The Evil One is often called the Polish Batman – this comparison has already shown the novel’s potential. Tyrmand dedicated his book to the city of Warsaw and we also intend to show the city that rises from its ruins. For an international audience, it will be called Bad City and will often be mentioned as a City by a capital C. Fans of the novel have nothing to fear – we will certainly convey the unique atmosphere of the underworld, streets, gates, and buildings of the capital, and at the same time we will ensure accessibility for players from outside Poland. I am proud of the Team who imagined at an early stage how during the dynamically developing technology and emerging new fields of exploitation, we can build not only the game but the whole world that we call the „multiverse”. We will bring it closer and reveal it in the next steps”, says Michał Maciej Lisiecki – co-founder and CEO of RedDeer.Games.The game „The Evil One – The Man with the White Eyes” will be an action-adventure game offering 7-10 hours of gameplay, approx. 50 tasks and 6 large locations. The game is developed on Unreal Engine 5 for PC, Xbox Series X | S, PS5, and Nintendo Switch. Versions for other platforms will be confirmed at a later date.
 RedDeer.Games has signed a cooperation agreement with Destructive Creations, whose experience and portfolio of games perfectly fit into the dark atmosphere of „The Evil One”.

“Our partners from Destructive Creations have shown that they can reflect the past and at the same time give it the right tone and atmosphere – as was the case in, for example, War Mongrels. This is what we are looking for in The Evil One – the world of Tyrmand is not only history but also an instantly recognizable atmosphere. The Destructive Creations experience gives us confidence that the City will perfectly reflect our vision and experiences of Tyrmand.” – Lisiecki adds.

„The source material presents a dark and disturbing vision of the post-war City, the captivating atmosphere of which is very close to our work. That is why we are happy to be able to work on a title with such a characteristic noir atmosphere and an extraordinary story” – comments Marcin Stanek from Destructive Creations.


 

Developers invite you to join the community that will shape the image of the City and the gameplay of The Evil One. Fans of Tyrmand’s prose, video games, and Warsaw can express their opinions and discuss with the creators on DiscordFacebook, and Twitter. You can also find out more about the game on TheEvilOne.Games website, where you can also watch the full press conference footage.

The Press kit is available HERE.

ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.Games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest, Syndrome, Inukari, and AAA Clock. 

Check out reddeer.games to learn more.

ABOUT DESTRUCTIVE CREATIONS 
Since its founding in June 2014, Destructive Creations has been creating and publishing original, uncompromising titles.

The extremely experienced team has a diverse portfolio of development and publishing projects to its credit, and it builds business relationships on the foundation of mutual trust.

The authors of Hatred, Ancestors Legacy, War Mongrels – are full of passion for their games, they can enthuse other players with it.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Open your heart and learn what it means to love and be loved! Pendula Swing: The Complete Journey release date revealed!

In the month of love, it’s a game that can’t be missing on your console! Bursting with magic, possibilities, and love Pendula Swing will launch on the Nintendo Switch on February 11, just before Valentine’s Day!

Watch the new trailer: https://youtu.be/5_D31dccxqM

Pendula Swing is a completely unique, colorful, and full of romance point & click adventure game set in a fantasy version of the unforgettable period of the American 1920s.

You will be overwhelmed by the extensive world, the huge variety of characters, the range of options and gameplay possibilities, and most of all – LOVE!

STRONG FEMALE PROTAGONIST
Play as a unique protagonist – Brialynne Donu Tenúm – a dwarven heroine and savior of this world, well-known and admired by many celebrities, who can afford anything she wants.


YOU INSPIRE ADMIRATION
While visiting the world you will discover all kinds of expressions of your adoration – you will find statues, books, and movies, you will be in the lead role, and even have a fan club.

Everyone knows you, they want to be like you, they want your attention!

ROMANCE!
You will meet on your journey hundreds of various characters, different races – elves, dwarves, goblins, orcs, and other fantastic creatures besides humans, from LGBTQ+ to wheelchairs, with unique personalities, tastes, and sometimes disabilities, and with whom you can have all sorts of social interactions!

OR FIND A TRUE LOVE
And as you are a widow who has mourned the passing of your wife for a long time you can now change your life and let love be back in your life!

With over 160 quests, storylines and puzzles, you will not be disappointed! If you feel longing, summon your wife’s spirit, kiss your dates, give flowers, be extravagantly generous or cheap and greedy, as the dwarves say, and much more!

The Press kit (screenshots, arts, etc.) is available for download HERE.

GAME AVAILABLE HERE:
EU version
US version

For more information on Pendula Swing, please visit the official RedDeer.games Twitter account, RedDeer.games official Facebook fanpage,  RedDeer.games official Discord Server, and RedDeer.games website.

ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest, and AAA Clock. 

Check out reddeer.games to learn more.

ABOUT VALIANT GAME STUDIO AB 
Valiant makes meaningful games that promote the underrepresented, instill hope and favor the journey. The company is a Stockholm-based game developer and provider of services for the independent games industry. 

 

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Classic fantasy creatures meet the Jazz Age in Pendula Swing! Beautiful, unique point and click adventure game is heading to Nintendo Switch.

RedDeer.games announces that it will be releasing an extraordinary fantasy point and click game inspired by the 1920s – Pendula Swing for the Nintendo Switch. The game will be released later this year.

Watch the new trailer: https://youtu.be/5_D31dccxqM

FANTASY AND GLAMOROUS 20s 
In Pendula Swing you’ll meet hundreds of stories and characters from a colorful universe where elves are industrializing mithril mining and goblins are fighting for their rights – all in an atmosphere when swing and jazz ruled the world! 

BUNCH OF CHORES 
Your adventure will include styling yourself and home in 1920s fashion, caring for cute animals, solving puzzles and problems of Duberdon citizens, taking a calm moment to fish, starting several romances, summoning the ghost of your ex-wife, and much more! 

GIVE LOVE A CHANCE
It’s also a progressive world; give love a chance regardless of gender or relationship preference!

From LGBTQ+ to wheelchairs, you will meet lots of characters with unique personalities and tastes. Discover their story and who knows, maybe you’ll find true love among them? 

KEY FEATURES
     – Unique setting that mixes fantasy characters with Prohibition-era jazz
     – More than 7 hours of content filled with 160 quests and storylines
     – A variety of characters and progressive dating options 
     – Lots of cute pets! 
     – An original soundtrack full of swing and jazz 

The Press kit (screenshots, arts, etc.) is available for download HERE.

GAME AVAILABLE HERE:
EU version
US version

For more information on Pendula Swing, please visit the official RedDeer.games Twitter account, RedDeer.games official Facebook fanpage,  RedDeer.games official Discord Server, and RedDeer.games website.

ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, Detective Di, Trash Quest and AAA Clock. 

Currently, the company is working on the science fiction game Time Hole, and the comic, humorous platformer 7 Horizons. We also announced two games in the universe of the beloved comic „Kayko and Kokosh”.

Check out reddeer.games to learn more.

ABOUT VALIANT GAME STUDIO AB 
Valiant makes meaningful games that promote the underrepresented, instill hope and favor the journey. The company is a Stockholm-based game developer and provider of services for the independent games industry. 

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Detective Di release date announced! Watch the NEW trailer!

One of the most anticipated December releases on Nintendo Switch, Detective Di: The Silk Rose Murders, has just received an official premiere date! The game will arrive on Nintendo Switch on December 3rd and on Xbox One / Xbox Series S|X on December 14th thanks to RedDeer.games!

Watch the NEW trailer and feel the dark atmosphere of complex intrigue set in historic times:
https://www.youtube.com/watch?v=qShVRJiIUdM

How to describe Detective Di? It is a point-and-click criminal adventure game with a mature story, depicted with beautiful pixel art. 

Learn the story of Sherlock Holmes and Jack the Ripper, but … in ancient China. As detective Di Renjie (authentically living in the past), solve the vicious murders of young women and discover the identity of a serial killer.THINK WHO YOU CAN TRUST
Thrown into the middle of political intrigue, discover the motivation of the country’s top officials. Meet the only ever Chinese Empress Wu Zetian. 

A LOT TO DO   
Investigate the crime scenes by talking to witnesses using the available dialogue options. Find evidence and items relevant to the investigation. Drawing the right conclusions by filling in the deduction board to accurately recreate past events. Recreate the course of the crime based on the clues found at the end of every chapter.

AND PIXEL ART 
We know you love it!


KEY FEATURES: 

  • Captivating, mature storyline
  • Background and atmosphere of ancient China culture and history
  • Challenging riddles to solve and dialogue options to choose
  • Expressive and unique pixel art, 2D graphic
  • Original soundtrack with 13 tracks

The Press kit (screenshots, arts, etc.) is available for download HERE.


GAME AVAILABLE HERE:

Nintendo Switch EU version
Nintendo Switch US version
XBOX version

For more information on Detective Di: The Silk Rose Murders, please visit the official game Twitter account, RedDeer.games official Facebook fanpage,  RedDeer.games official Discord Server, and RedDeer.games website.

ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Brawl Chess, Comic Coloring Book, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Under Leaves, Little Mouse’s Encyclopedia, Circa Infinity, and Little Bug. 

Currently, the company is working on the science fiction game Time Hole, and the comic, humorous platformer 7 Horizons. We also announced two games in the universe of the beloved comic „Kayko and Kokosh”.
 
Check out reddeer.games to learn more.

ABOUT NUPIXO GAMES
Nupixo is an independent studio based in Montreal, behind the critically-acclaimed point-and-click thriller, Detective Di: The Silk Rose Murders. Also the makers of Facility Z and Shadow of the Ninja 1 and 2.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Dive into the dark world of ancient China and solve a criminal mystery!

The critically acclaimed game is coming to Nintendo Switch, Xbox One, and Xbox Series S|X this December thanks to RedDeer.games!

Detective Di is a breathtaking point-and-click adventure game with an extensive story, immersive from its very beginning. Take on the role of the most famous detective in ancient China and solve the mystery of cruel and bizarre serial killings.

Watch NEW Detective Di: The Silk Rose Murders trailer now on YouTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=tH2T0WmJBpc

Detective Di: The Silk Rose Murders was successfully funded on Kickstarter and Greenlit by Steam users. It currently holds a Steam user score of 90% and a Metacritic score of 80%. 

IMMERSIVE EXPERIENCE WITH HISTORIC BACKGROUND 
Someone systematically kills young women in the Chinese capital under the Tang Dynasty, leaving cards with riddles and warnings at the crime scene.

After a daringly solved case, the young, newly minted, but extremely talented detective Di Renjije receives, from the Empress Wu Zetian herself, the task of discovering the identity of the murderer. 

Discover the truth behind crimes, learn politicians’ true intentions, and defeat your demons as you collaborate with the first and only Empress of China during the unique times of the Tang Dynasty. 

ANCIENT CHINA IN PIXEL ART
Investigate the crime scenes by talking to witnesses using the available dialogue options. Find evidence and items relevant to the investigation. Drawing the right conclusions by filling in the deduction board to accurately recreate past events.  The remarkable story is shown with gorgeous pixel art paying homage to the old school of graphics but with a whole new unique touch.

KEY FEATURES:    

  • Captivating storyline
  • Background and atmosphere of ancient China culture and history
  • Challenging riddles to solve and dialogue options to choose
  • Expressive and unique pixel art, 2D graphic
  • Original soundtrack with 13 tracks

The Press kit (screenshots, arts, etc.) is available for download HERE. 

GAME AVAILABLE HERE:
Nintendo Switch EU version
Nintendo Switch US version
XBOX version

For more information on Detective Di: The Silk Rose Murders, please visit the official RedDeer.games Twitter account, RedDeer.games official Facebook fanpage, RedDeer.games official Discord Server, and RedDeer.games website.

ABOUT REDDEER.GAMES
RedDeer.games is an award-winning global gaming company that focuses on developing and publishing unique indie games.

We aim to create accessible games, easily distinguishable by their original art style. Our main goal, however, is for them to be FUN!

In recent years we released Cyber Protocol, Brawl Chess, Comic Coloring Book, Clumsy Rush, Art Sqool, Nirvana Pilot Yume, Under Leaves, Little Mouse’s Encyclopedia and AAA Clock. 

Currently, the company is working on the science fiction game Time Hole, and the comic, humorous platformer 7 Horizons. We also announced two games in the universe of the beloved comic „Kayko and Kokosh”.

Check out reddeer.games to learn more.

ABOUT NUPIXO GAMES
Nupixo is an independent studio based in Montreal, behind the critically-acclaimed point-and-click thriller, Detective Di: The Silk Rose Murders. Also the makers of Facility Z and Shadow of the Ninja 1 and 2.

 LET THE FUN BEGIN