Kategorie
News

Uważaj, coś przyczepiło się do twoich pleców i… konsoli Nintendo Switch! DROS jest od dzisiaj dostępny!

DROS na dobre przylgnął do konsoli Nintendo Switch i nie zamierza puścić. Platformówka fantasy z duetem niezwykłych bohaterów rozpoczęła dziś swoją zawrotną przygodę na konsoli. Gracze, nadszedł czas, aby połączyć niekonwencjonalne umiejętności Drosa Kapitana, aby raz na zawsze zakończyć nikczemne knowania Alchemika!

OBEJRZYJ ZWIASTUN PREMIEROWY DROS

Zadanie, jak to zwykle bywa, jest w teorii na tyle proste, że można je zmieścić w jednym zdaniu – Zniszczyć wieżę Alchemika, a tym samym jego samego. 

Jak będzie wyglądało w praktyce? O tym przekonają się śmiałkowie, którzy będą na tyle odważni, by poprowadzić Drosa Kapitana w tej skomplikowanej misji.

ZDOBĄDŹ NA NINTENDO SWITCHDROS to kolorowa steampunkowa opowieść fantasy z domieszką mrocznych klimatów, utrzymana w komiksowej stylistyce trójwymiarowego chibi. Rozgrywka opiera się na współpracy dwóch bohaterów – Drosa Kapitana, dysponujących różnorodnymi umiejętnościami. 

On – nieustraszony szermierz, który znalazł się w zupełnie kryzysowej sytuacji. Ona – śluzowaty symbiont o magicznych zdolnościach i… jego jedyny ratunek. Los sprawił, że ich drogi się skrzyżowały i choć początkowo nie darzą się sympatią, wspólny cel (i rozpaczliwy stan Kapitana) wymusza na nich współpracę.Bohaterowie będą musieli uciec z Alchemicznej Wieży (a nie będzie to łatwe, gdyż składa się ona z 40 zróżnicowanych poziomów pełnych sekretów), a kluczem do ucieczki będzie ich partnerstwo. 

Tylko wykorzystując naprzemiennie swoje umiejętności i płynnie przeskakując między postaciami gracze zdołają wydostać się na wolność.Przemierzając Wieżę Alchemiczną, zwaną Maszyną, gracze poznają ciekawostki unikalnego, mechaniczno-fantastycznego świata (dla ambitnych jest też do opanowania całkowicie oryginalny alfabet). 

Wspólnie odkryją sekrety Maszyny, spotkają wyjątkowe postacie, takie jak pomocny alchemik Enki, a także dziwaczne stworzenia – niektórych z nich lepiej się wystrzegać.Ale przede wszystkim doświadczą narodzin niezwykłej przyjaźni, która zawiąże się między bohaterami na przekór dzielącym ich różnicom. Aczkolwiek czasami lubiących solidnie sobie dogryźć.Dros jest już dostępny na Nintendo Switch.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.


 

O emergeWorlds
emergeWorlds to małe studio indie z Brisbane w Australii. Ich celem jest tworzenie gier, które będą kochane przez kolejne generacje graczy dzięki zróżnicowanym stylom artystycznym, zachwycającym wątkom fabularnym oraz wyjątkowym mechanikom.

LET THE FUN BEGIN 

Kategorie
News

Watch out, something is glued to your back and your… Nintendo Switch console! DROS is out now!

DROS has stuck to the Nintendo Switch console and is not about to let go. The fantasy platformer, with a duo of extraordinary heroes, began its frenzied console adventure today. Players, the time has come to combine the unconventional skills of little Dros and the Captain to end the Alchemist’s mischievous scheming once and for all!

WATCH DROS RELEASE TRAILER

The task, as always, is in theory simple enough to fit into one sentence – Destroy the Alchemist’s tower and thus himself. 

What will it look like in practice? That’s what the daredevils who are brave enough to lead Dros and the Captain on this challenging mission will find out.

AVAILABLE NOW ON THE NINTENDO SWITCHDROS is a colorful steampunk fantasy tale featuring some dark touches with a cartoonish, chibi 3D styling. The game is based on the cooperation of two heroes – Dros and Captain, wielding a variety of skills.


 
He – a fearless swordsman who finds himself in a hopeless situation. She – a slimy symbiote with magical abilities and… his only rescue. Fate caused their paths to cross and although they initially dislike each other, a common goal (and the Captain’s desperate condition) forces them to cooperate.

The heroes will have to escape from the Alchemy Tower (and it won’t be easy, as it consists of 40 varied levels full of secrets) and the key to escape will be their partnership. Only by using alternating skills and smoothly jumping between characters will players manage to get out to freedom.Traversing the Alchemy Tower, called the Machine, players learn the trivia of a unique mechanical-fantasy world (for the ambitious there is also a completely original alphabet to learn). 

Together they will uncover the secrets of the Machine, and meet unique characters like the helpful alchemist Enki as well as quirky creatures – some of which are better to watch out for.But most of all they will experience the birth of an extraordinary friendship that will form between the characters despite their differences. Nonetheless, sometimes liking to be spiteful to each other.Dros is available now on the Nintendo Switch

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.


 

ABOUT emergeWorlds
emergeWorlds is a small indie studio in Brisbane Australia. Their goal is to create games that players will love for generations. Games that feature original art styles, captivating stories and unique gameplay mechanics.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

DROS przykleił się do kalendarza z oficjalną datą premiery!

Nadchodzi upragniona szansa na lepsze czasy. Bowiem DROS otrzymał swoją datę premiery! Już 12 lipca gracze Nintendo Switch będą mieli niepowtarzalną okazję, by położyć kres nieprzewidywalnym rządom okrutnego Alchemika

OBEJRZYJ ZWIASTUN DROS

Poznaj Capitana – łowcę nagród, który znalazł się w dość dramatycznej sytuacji. Oraz Małego Drosa, alchemicznego śluzowatego stwora, który wpada na Capitana akurat wtedy, gdy ten najbardziej potrzebuje pomocy. W ten sposób między bohaterami zawiązuje się partnerstwo na rzecz wspólnego celu – niebezpiecznego zniszczenia Wieży Alchemicznej zwanej Machiną.

DODAJ DO LISTY ŻYCZEŃ NA NINTENDO SWITCH


Dros czerpie fabularną inspirację z filmów fantasy lat 80-tych, z kolei unikalny styl artystyczny to mieszanka dioram z trójwymiarowymi postaciami w stylu chibi i ręcznie rysowanymi portretami zawadiackich bohaterów.
Capitan Dros posiadają zupełnie inne, lecz dopełniające się umiejętności. Jeden z nich jest wojownikiem, podczas gdy drugi posługuje się zdolnościami magicznymi. 

Gracze będą więc musieli opanować płynne przeskakiwanie pomiędzy postaciami, gdyż każda z nich będzie miała własne zadanie do wykonania, mając na uwadze, że priorytetem pozostaje zniszczenie złego Alchemika i jego wieży.

Na swojej drodze bohaterowie spotkają wiele unikalnych i niekiedy dziwacznych postaci, takich jak przyjazny alchemik Enki czy inne drosy, które albo pomogą im w ich misji, albo staną im na drodze.

Podczas podróży w górę Machiny, dwójka wspólników pozna szereg interesujących faktów na temat wyjątkowego świata i zgłębi wiele mrocznych sekretów wieży, a także samego  Alchemika – jej twórcy.

W świecie pełnym nieoczywistych, zagmatwanych zagadek z domieszką steampunku, Capitan Dros będą musieli nauczyć się współpracować pomimo dzielących ich różnic. Tylko w ten sposób uda im się pokonać wszelkie przeciwności losu i z powodzeniem wspiąć się na szczyt Machiny, by stawić czoła złemu Alchemikowi.DROS będzie dostępny na konsolach Nintendo Switch 12 lipca. Dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą już teraz zobaczyć grę na własne oczy, dostępna jest wersja  Steam.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Cook For Love.


 

O emergeWorlds
emergeWorlds to małe studio indie z Brisbane w Australii. Ich celem jest tworzenie gier, które będą kochane przez kolejne generacje graczy dzięki zróżnicowanym stylom artystycznym, zachwycającym wątkom fabularnym oraz wyjątkowym mechanikom.

LET THE FUN BEGIN 

Kategorie
News

DROS sticks itself onto the calendar with the official release date!

Here comes the longed-for chance for better times. Because DROS has received its release date! Already on July 12, Nintendo Switch players will have an unmissable once-in-a-lifetime opportunity to put an end to the unpredictable reign of the cruel Alchemist.

WATCH DROS TRAILER

Meet Captain – a bounty hunter who finds himself in a rather dramatic situation. And Little Dros, alchemical slime creature, who runs into the Captain just when he most needs help. Thus, between the protagonists, a partnership is formed on a joint quest – to destroy the Alchemical Tower called Machine.

WISHLIST ON THE NINTENDO SWITCHDros takes its plot inspiration from 1980s fantasy films, while in a unique artistic style it is a mix of diorama locations with 3D chibi-style characters and beautifully hand-drawn portraits of wacky characters.

Captain and Dros have completely different and complementary skills. One is a warrior, while the other uses magical abilities. Players will therefore have to master the smooth jumping from character to character, as each will have their own task to perform, while working together in the quest to bring down the evil Alchemist and his tower will be a priority.On their way, the heroes will meet many unique and sometimes quirky characters, such as the friendly alchemist Enki and other dros who will either help them in their mission or stand in their way. 

During their journey up the Machine, the two accomplices will learn many interesting facts about the unique world and discover many dark secrets of the tower, as well as its creator the Alchemist.In this world full of non-obvious, mind-bending puzzles with a steampunk twist, Captain and Dros will have to learn to work together despite the differences that divide them. Only in that way they will manage to overcome all odds and successfully climb to the top of the Machine, to confront the evil Alchemist.
 


 

DROS will be available on Nintendo Switch consoles on July 12. For bounty hunters who feel like this is what floats their boat, the game is also available now on Steam.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Cook For Love.


 

ABOUT emergeWorlds
emergeWorlds is a small indie studio in Brisbane Australia. Their goal is to create games that players will love for generations. Games that feature original art styles, captivating stories and unique gameplay mechanics.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Dwóch bohaterów – jeden wspólny cel. Dros trafi na konsolę Nintendo Switch w specjalnej lokalizowanej wersji

Pokieruj dwójką nietypowych bohaterów, których niespodziewane perypetie i wspólny cel zmuszają do połączenia sił. RedDeer.Games ogłasza, że DROS – mroczna platformówka logiczna w klimacie fantasy trafi na konsolę Nintendo Switch w ekskluzywnej zlokalizowanej wersji.

Obejrzyj zapowiedź DROS


Capitan i Dros – duet oryginalnych bohaterów zjednoczy siły przeciwko okrutnemu Alchemikowi. Łączy ich niemal tyle samo, co dzieli, ale aby osiągnąć swoje cele, będą zmuszeni współpracować.

Poznaj wszystkie sekrety mrocznej Alchemicznej Wieży – źródła niszczycielskiej mocy, rozwiąż wymagające zagadki, wyzwól zniewolone drosy i dotrzyj do szczytu wieży, aby raz na zawsze położyć kres nikczemnym planom złego Alchemika.Wersja DROS na Nintendo Switch zostanie wydana po raz pierwszy w ekskluzywnej wersji językowej z napisami i interfejsem użytkownika w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, japońskim i chińskim tradycyjnym. Gra przeszła proces certyfikacji na Nintendo Switch.DROS będzie dostępny na konsolach Nintendo Switch, a data premiery zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą zobaczyć grę na własne oczy, dostępna jest wersja Steam.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games

 


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Tell Me Your Story.


 

O emergeWorlds
emergeWorlds to małe studio indie z Brisbane w Australii. Ich celem jest tworzenie gier, które będą kochane przez kolejne generacje graczy dzięki zróżnicowanym stylom artystycznym, zachwycającym wątkom fabularnym oraz wyjątkowym mechanikom.

LET THE FUN BEGIN 

Kategorie
News

Two heroes – one common goal. Dros slides onto Nintendo Switch console with exclusive localizations

Lead two unconventional heroes whose misadventures and a common goal have unexpectedly forced them to work together. RedDeer.Games announce that DROS – the dark-fantasy puzzle platformer will slide onto the Nintendo Switch console with an exclusive localized version.

Watch DROS Teaser

Capitan and Dros – a duo of unconventional heroes will join forces against the cruel Alchemist. These two have almost as much in common as they do apart but to fulfill their goals they will have to work together.

Learn all the secrets of the dark Alchemy Tower – a source of destructive power, solve challenging puzzles, free the enslaved Dros, and reach the top of the tower to end the villainous plans of the evil Alchemist once and for all.The Nintendo Switch version of Dros will be released for the first time in an exclusive localization version with subtitles and UI in English, German, French, Spanish, Japanese, and Traditional Chinese. The game has just passed the Nintendo Switch certification process.


 

DROS will be available on Nintendo Switch consoles, and the release date will be announced at a later date. For bounty hunters who feel like this is what floats their boat, the game is also available on Steam.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games

 


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Tell Me Your Story.


 

ABOUT emergeWorlds
emergeWorlds is a small indie studio in Brisbane Australia. Their goal is to create games that players will love for generations. Games that feature original art styles, captivating stories and unique gameplay mechanics.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Nadchodzi coś wielkiego! DROS rozpoczął proces certyfikacji Nintendo Switch!

DROS jest na ostatniej prostej do rąk graczy Nintendo Switch. Gra stworzona przez emergeWorlds i wydana przez czołowego dewelopera gier niezależnych RedDeed.Games, właśnie rozpoczęła proces certyfikacji Nintendo Switch.

Obejrzyj zapowiedź DROS


DROS to rozbudowana platformówka logiczna w kreskówkowym stylu 3D. Gra opowiada historię dwóch bohaterów: człowieka łowcy nagród i małego dziwacznego stworka – Drosa. Każdy z nich dysponuje innymi umiejętnościami, ale tylko łącząc siły uda im się wydostać z mrocznej i pełnej sekretów Wieży Alchemicznej. Do pokonania jest aż 40 zróżnicowanych poziomów!

Gra właśnie rozpoczęła proces certyfikacji Nintendo Switch. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

DROS pojawi się na Nintendo Switch w 2024 roku. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

Dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą zobaczyć grę na własne oczy, dostępna jest wersja Steam.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. W planach na 2024 rok RedDeer.Games ma wydanie gier DROS I See Red na konsolę Nintendo Switch, a także autorskiego projektu Tell Me Your Story.


 

O emergeWorlds
emergeWorlds to małe studio indie z Brisbane w Australii. Ich celem jest tworzenie gier, które będą kochane przez kolejne generacje graczy dzięki zróżnicowanym stylom artystycznym, zachwycającym wątkom fabularnym oraz wyjątkowym mechanikom.

LET THE FUN BEGIN 

Kategorie
News

Something big is coming! DROS is in the Nintendo Switch Certification process!

DROS is on the final stretch to the hands of Nintendo Switch players. Created by emergeWorlds, and publishing by top indie game developer RedDeed.Games – DROS, has just begun the Nintendo Switch certification process.

Watch DROS Trailer


DROS is an expansive puzzle platformer in 3D cartoon style. The game tells the story of two protagonists: a human bounty hunter and a small wacky creature – Dros. Each of them has different abilities, but only by joining forcesthey can manage to get out of the gloom and full of secrets Alchemy Tower. And there are as many as 40 levels to go!

The game has just started the Nintendo Switch certification process. More information will be available soon.


 

DROS’ Nintendo Switch release will be announced later in 2024. For bounty hunters who feel like this is what floats their boat, the game is also available on Steam.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, RedDeer.Games will publish DROS and I See Red on Nintendo Switch console, as well as their own original project – Tell Me Your Story.


 

ABOUT emergeWorlds
emergeWorlds is a small indie studio in Brisbane Australia. Their goal is to create games that players will love for generations. Games that feature original art styles, captivating stories and unique gameplay mechanics.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Ziemia nie ugnie się przed demonami!Powrót do przeszłości w 8-bitowej przygodzie – Crypt Stalker jest już dostępny na konsoli Nintendo Switch

RedDeer.Games, wraz z deweloperem Sinclail Strange, przedstawia przygodę, wyciągniętą niczym wprost z młodych lat gamingu. Crypt Stalker przypomni 8-bitowe walki ze złem z młodości graczy (lub ich rodziców). Pogromcy demonów mogą już teraz podnieść swoje bicze i ocalić świat od piekielnego oblężenia w Nintendo eShop!

Obejrzyj zwiastun Crypt Stalker


Poprzez gorące piaski pustyni aż do piramid potępionych. Jednak podróż Gladys, potomkini Crypt Stalkerów, nie skończy się tutaj. Z niezawodnym biczem i pistoletem musi przemierzać opuszczone grobowce, by odnaleźć serce całej tej afery – władcę demonów.Zadanie jest proste; Gladys musi przedostać się przez legiony potworów i nieumarłych na 9 różnych poziomach. A jest z czym walczyć – władca demonów nie wybrał się przecież na Ziemię nieprzygotowany.

Razem z demonami; ściany z magmy, pułapki oraz latające buławy będą próbowały przelać krew Crypt Stalkerów, licząc na to, że po raz ostatni. A wszystko to w grze w typie metroidvanii, która przeniesie graczy do lat 80 nie tylko klimatem, ale także trudnością.Dla doświadczonych Crypt Stalkerów w grze będą cztery dodatkowe poziomy i wyzwania, w których mogą przetestować swoje umiejętności. By w pełni nadać imersji klasycznych metrodvanii, ekran mieni się i migoce, a w samej grze jest także opcja “sound test mode”.

W dodatku wszystkie podstawowe poziomy będą dostępne w dwóch trudnościach – original i casual


 

Crypt Stalker jest już dostępny na Nintendo Switch. Gra widnieje także na platformie Steam.

Więcej informacji na temat gier wydawanych przez RedDeer.Games znajduje się na oficjalnej stronie, a także Facebooku Twitterze.

Bezpośredni kontakt PR: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ

 


 

O REDDEER.GAMES
RedDeer.Games (RDG) jest wydawcą i producentem niezależnych gier wideo od 2019. Według „Forbesa”, RDG znajduje się w Top50 polskich producentów gier, a także został nagrodzony w kategorii „Najszybciej rozwijająca się firma Gamedev w Europie Środkowej”. Portfolio RDG składa się z ponad 80 oryginalnych tytułów indie, a wśród nich znajdują się między innymi Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead i Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, a także gry z licencji The Smurfs, Kayko & Kokosh Zły. RDG wydaje gry na największych platformach dystrybucyjnych — Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation i iOS. Wśród planów RedDeer.Games na rok 2024, po wydaniu Warhammer 40,000: Dakka Squadron na konsolę Nintendo Switch, studio planuje premierę własnego projektu — Tell Me Your Story.


 

O SinclairStrange
Tworzę gry od ponad dekady, zacząłem od umieszczania gier flash na Newgrounds. Moją pierwszą premierą na Steam w 2014 była mała gra Jet Gunner. Od tamtej pory tworzyłem małe tytuły w stylu 8-bitowym, które pomagają ponownie doświadczyć sławnych czasów, gdy kasety królowały, a łatki do gier nie istniały. Biorę także udział a game jams i zostałem dwukrotnym laureatem Lundum Dare Jam, gdzie także przedstawiłem 8-bitowe gry.

LET THE FUN BEGIN

Kategorie
News

Earth will not be conquered by measly demons! An old-school adventure, Crypt Stalker, is now on Nintendo Switch consoles

RedDeer.Games, in a close partnership with developer Sinclair Strange, presents one heck of a throwback. Crypt Stalker will remind players of the 8-bit wonders of their youth (or their parents’ youth). Retro demon slayers can now pick up those controllers and save the world from eternal damnation straight from the Nintendo eShop!


Watch the Crypt Stalker Trailer
 

Through the desert’s hot, golden sands, to the pyramids of the damned. The journey of Gladys, the descendant of Crypt Stalkers, doesn’t end there. She needs to whip her way through the inside of this abandoned monument and get to the heart of the invasion – the demon overlord.The mission is clear; smack ‘em, blast ‘em (with Gladys’ trusty sidearm) and break through the legions of hellish beasts and undead alike. 9 stages, brimming with monsters, are standing in the way to save the planet.

Together with them; magma walls, spike traps, flying morningstars and more will attempt to end the line of Crypt Stalkers forevermore. All in a retro style, with old-school rules, and many nail-biting close calls!For experienced Crypt Stalkers there are bonus stages in the monochromatic handheld mode. Four new levels that will test their skills, and tough challenges – like boss rush. To better emulate the classics, the screen has extra fake flickering, while the game itself comes with a sound test mode.

All of the base stages will be available in two difficulty levels: original and casual mode.


 

Crypt Stalker is now available on Nintendo Switch. The game can also be found on Steam.

If you want to be up-to-date with RedDeer.Games projects, visit the official websiteFacebook and Twitter.

For more information, contact the PR representative: lucy@reddeer.games


 

PRESSKIT AVAILABLE HERE

 


 

ABOUT REDDEER.GAMES
Since 2019, RedDeer.Games (RDG) is an independent developer and publisher of video games. According to “Forbes”, RDG is ranked among the Top50 Polish game producers and has been awarded one of „The Fastest Growing Gamedev Companies in Central Europe”. RDG’s portfolio contains over 80 unique indie titles, some of which are Sprout Valley, One Night: Burlesque, Little Mouse Encyclopedia, She Wants Me Dead, and Uzzuzzu My Pet – Golf Dash, alongside franchises like The Smurfs, Kayko & Kokosh, as well as The Evil One. RDG releases games on key distribution platforms like Nintendo Switch, Steam, Xbox, PlayStation, and iOS. When it comes to plans for 2024, after Warhammer 40,000: Dakka Squadron RedDeer.Games will publish on Nintendo Switch console, their own original project – Tell Me Your Story.


 

About SinclairStrange
I’ve been developing games for over a decade having started out releasing small flash titles on Newgrounds. My first release was a small game called Jet Gunner that launched on Steam in 2014. Ever since I’ve been making small 8-bit styled games that hopefully helps people re-live the glory days of the yesteryear where VHS was king and there no where no such thing as update patches. I’m also a fan of taking part of game jams and have won Ludum Dare Jam twice with 8-bit styled games.

LET THE FUN BEGIN